top of page

Tietosuojaseloste

 

Ravintola Skatafé on osa yrityksen JenWes Ab (Y-tunnus: 3100972-9) yritystoimintaa ja olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Voidaksemme vastaanottaa ja käsitellä varauksia sekä pitää yhteyttä asiakkaisiimme käsittelemme tiettyjä henkilötietoja.

 

Tietoja, joita käsittelemme:

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Varaukset

Palautteet ja yhteydenotot

Mahdolliset allergiat tai muut meille esitetyt toiveet

 

Näitä tietoja saamme asiakkaalta suoraan tai muun yhteydenoton kautta. Voimme siis saada tietoja myös toisen henkilön kautta, mikäli esim. varauksen tekijä ilmoittaa seurueeseen kuuluvan erikoisruokavaliosta.

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Palveluiden tuottaminen: Meidän on käsiteltävä henkilötietoja, jotta voimme mm. mahdollistaa varauksen tekemisen, laskuttaa palveluitamme ja pitää sinuun yhteyttä. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi.

Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

 

Kuinka kauan säilytämme tietoja:

Tämän tietosuojalausekkeen mukaisia tietoja säilytetään niin kauan, kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin tarkoituksissa. Tietoja kuitenkin säilytetään ainoastaan alkuperäisessä käyttötarkoituksessa ja laajuudessa. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta, joka vuosi tammikuun aikana.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajan tasalla päivittämällä vanhentuneita tietoja sekä poistamalla tarpeettomia tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

 

Rekisteröidyn vaikutusmahdollisuudet:

  • Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötiedot, jotka sinusta on tallennettu. Täydennämme, oikaisemme tai poistamme käsitellyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

  • Halutessasi voit saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, ottamalla meihin yhteyttä.

  • Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

  • Voit peruuttaa antamasi suostumukset ottamalla meihin yhteyttä.

  • Sinulla on oikeus tehdä valitus viranomaisille, mikäli tietojasi on mielestäsi käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

 

Mihin tietoja luovutetaan:

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta tarpeen mukaan viranomaisia ja perintäyhtiöitä.

  • Viranomaisille voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisen viranomaisen edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

  • Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli itse olet siihen antanut suostumuksesi.

  • Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli se on tarpeellista sopimuksen täytäntöönpanemisen kannalta, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, estämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Miten tiedot suojataan:

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 

Tietosuojalausekkeen sisällön muuttaminen:

Palvelumme kehittyvät jatkuvasti, joten myös tämä tietosuojalauseke voi muuttua. Mahdollisia muutoksia tietosuojalausekkeeseen saattaa tulla myös lainsäädännön muuttumisen myötä. Täten suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tämä tietosuojalauseke on päivitetty viimeksi 19.1.2021.

 

Yhteystiedot:

Skatafé, JenWes Ab

Y-tunnus: 3100972-9

Finnholmenintie 80-1, 25640 FÖRBY

(Ravintolan osoite: Padvavägen 1552, 10570 BROMARV)

Ravintolapäälikkö Jenny Westberg: 050-5010762

bottom of page